BASKET & MINI TUNNEL FRYERS

 

mod.60 electric basket fryer

ELECTRIC FRYER MOD.60-E

 
 

mod.70 fryer

GAS FRYER MOD.70

 
 

mod. 90 gas basket fryer

GAS FRYER MOD.90 LD

 
 

mod 90 basket fryer

ELECTRIC FRYER MOD.90-E

 
 

mod 100

GAS FRYER MOD.100

 
 

mod 130ld gas fryer

GAS FRYER MOD.130

 
 

mod. 156 electric basket fryer

FRYER MOD.156